Dyrektor Szkoły informuję że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Małopolskie Talenty”

MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Nauczyciele naszej szkoły wytypowali najzdolniejszych uczniów do ww. projektu.

Harmonogram zajęć wytypowani uczniowie otrzymają w szkole.

1
Scroll to Top