Uczniowie klas VI uczestniczyli w pogadance zorganizowanej przez Straż Miejską. Podczas jej trwania zapoznali się z tematyka spalania odpadów w piecach domowych oraz poznali alternatywne, ekologiczne metody ogrzewania gospodarstw domowych.

1
Scroll to Top