W dniach 14 — 16 mar­ca 2018 ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czą w Reko­lek­cjach Wiel­ko­post­nych.

 

Śro­da — 14 mar­ca 2018

godz 9:00 — kla­sy 4–7       Nauka pie­śni. Przy­go­to­wa­nie Litur­gii

Roz­wa­ża­nia Reko­lek­cyj­ne. Bło­go­sła­wień­stwo

godz 11:00 — kla­sy 0 — 3    Nauka pie­śni. Przy­go­to­wa­nie Litur­gii

Roz­wa­ża­nia Reko­lek­cyj­ne. Bło­go­sła­wień­stwo

 

Czwar­tek — 15 mar­ca 2018

godz 9:00 — kla­sy 4–7       Nauka pie­śni. Przy­go­to­wa­nie Litur­gii

Roz­wa­ża­nia Reko­lek­cyj­ne. Bło­go­sła­wień­stwo

godz 11:00 — kla­sy 0 — 3    Nauka pie­śni. Przy­go­to­wa­nie Litur­gii

Roz­wa­ża­nia Reko­lek­cyj­ne. Bło­go­sła­wień­stwo

 

Pią­tek — 16 mar­ca 2018

godz 10:30 — 11:00 kla­sy 4–7  Spo­wiedź Świę­ta

godz 11:00 — kla­sy 0–7             Msza Świę­ta z nauką reko­lek­cyj­ną na zakoń­cze­nie reko­lek­cji.

Bło­go­sła­wień­stwo reko­lek­cyj­ne

1
Scroll to Top